BTMpartners, onafhankelijk bureau voor project- en contractmanagement

Onze visie

BTMpartners geeft advies, verzorgt het project- en contractmanagement en neemt zelf ook projecten aan die we met gekwalificeerde partners op resultaatbasis uitvoeren.
Business

Aan elk project ligt een businessdoel te grondslag. Uiteindelijk draait het altijd om de toegevoegde waarde die het project aan de business levert. Of die waarde nu wordt uitgedrukt in financiële waarden zoals winst, of maatschappelijke waarden zoals verkeersveiligheid: de business is altijd leidend. Wij hebben oog voor dat doel.

Technologie

De problemen waar BTMpartners aan werkt, hebben altijd een technisch inhoudelijke dimensie waarbij ICT een hoofdrol speelt. In ons geval zijn de technische problemen per definitie complex, anders waren wij niet nodig. Wij vinden het essentieel om zowel overzicht als inzicht te hebben, om met experts te kunnen communiceren en meedenken. Wij schuwen de inhoud niet en pakken die aan.

Management

Last but not least: een project moet gemanaged worden. Niets gaat vanzelf. Management is een combinatie van sturen en beheersen en tegelijk het goede voorbeeld geven door zelf aan te pakken. Wij zijn managers die hun handen vuil maken.

Wat doen wij?

BTM staat voor Business, Technologie en Management. Wij benaderen een probleem altijd vanuit deze drie dimensies. Een probleem is nooit eendimensionaal. In de combinatie van deze drie dimensies ligt de kracht van BTMpartners.
Business

Verkeer, vervoer en mobiliteit
Infrastructuur
Watermanagement
IT-ontwikkeling en -beheer

Technologie

Bedrijfskritische en industriële automatisering
Bediening, besturing, bewaking
Modelsystemen
Applicaties en IT-infrastructuur
Methoden en technieken

Management

Programma- en project management
Contractmanagement
Technisch management
Security management
Management consultancy en auditing

Ons team

Bij BTMpartners hebben wij een brede expertise verdeeld over vier partners
Axel Zandbergen
06-100 573 26
zandbergen@btmpartners.nl
Axel is senior consultant en projectmanager op het snijvlak van informatietechnologie, (overheids) organisaties en consultancy. Axel heeft een lange staat van dienst als adviseur, programma- en projectmanager, contractmanager, interim manager en lijnmanager.
Louis Verhagen
06-831 639 33
verhagen@btmpartners.nl
Louis is een ervaren project en programma manager met een ruime ervaring als lijnmanager. Door zijn pragmatische aanpak is hij goed in staat business doelstellingen te vertalen naar de organisatorische en technische aspecten van een project/programma.
Han Buijze
06-513 285 63
buijze@btmpartners.nl
Han is breed inzetbaar als projectmanager, interim manager en service manager. Zijn professionele uitgangspunten zijn kwaliteit, duidelijkheid en tijdigheid waarbij een sterke klantgerichtheid getoond wordt.

Testimonials

Referenten op aanvraag

Nieuws

November 2016: BTMpartner Ben Kleiss gaat in vaste dienst bij de opdrachtgever Rijkswaterstaat. Ter voorkoming van belangenverstrengeling treedt hij - met enige weemoed - terug uit BTMpartners. We wensen Ben veel succes in zijn nieuwe rol!

Juli 2016: BTMpartners is lid van Connekt, het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit.

Juli 2016: ook dit jaar weer sponsort BTMpartners de stichting Grootverzettegenkanker (beklimming Mont Ventoux). Zie http://www.grootverzettegenkanker.nl/clubrozendaal

Mei 2016: BTMpartners ondersteunt de Provincie Noord-Holland in de rol van Technische Manager bij het project Centrale bediening bruggen en sluizen.

April 2016: BTMpartners ondersteunt Rijkswaterstaat bij de ontwikkeling van bouwstenen voor bediening, besturing en bewaking (3B) van bruggen en sluizen.

April 2016: BTMpartners krijgt opdracht om diverse reviews uit te voeren op het gebied van IA voor het project Renovatie Stuwen Nederrijn-Lek (RSN).

April 2016: BTMpartners steunt de benefietloop "samen lopen voor een wereld zonder ALS" (www.alslenteloop.nl). Met iedereen samen een prachtig totaalbedrag van 211.000 euro bij elkaar gelopen.

Maart 2016: BTMpartners ondersteunt Gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland met het optimaliseren van de beheertools voor Dynamisch Verkeers Management.

Februari 2016: BTMpartners helpt de Stichting Westerveld op Glas bij het realiseren van supersnel internet op basis van een glasvezelnetwerk in de hele gemeente Westerveld (www.westerveldopglas.nl).

Oktober 2015: BTMpartners stelt in opdracht van Rijkswaterstaat de Klant Eisen Specificatie (KES) op voor de verhuizing van de bediening van de A73 tunnels naar de Verkeerscentrale Zuid-Nederland.

September/oktober 2015: BTMpartners ondersteunt enkele marktpartijen bij het opstellen van een plan van aanpak bij hun inschrijving op Europese tenders

Augustus 2015: BTMpartners steunt de stichting Grootverzettegenkanker (www.grootverzettegenkanker.nl)

Augustus 2015: BTMpartners krijgt van de provincie Zuid Holland een opdracht om te ondersteunen bij de aanbesteding in het kader van de vernieuwing van de systemen voor afstandbediening van bruggen.

Juni 2015: Alle BTMpartners zijn gecommitteerden bij de Haagse Hogeschool (faculteit IT & Design)

Mei 2015: BTMpartners voert een verificatie uit op een deel van de nieuwe software t.b.v. het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) voor waterkeringen.

Mei 2015: Een BTMpartner behaalt het certificaat van auditor bij Lloyd's (LRQA)

April 2015 t/m februari 2016: BTMpartners verzorgt een serie workshops over Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) aan projectteams van waterschappen die deelnemen aan het Hoogwater Beschermings Programma.

27 februari 2015: BTMpartners wordt opgericht. Axel Zandbergen, Louis Verhagen, Han Buijze en Ben Kleiss hebben de handen ineen geslagen en bundelen hun kennis en ervaring op het gebied van Business, Technologie en Management.

BTM in English

To view our site in English.
Click here!

Contact

Heeft u een project dat professioneel management of advies nodig heeft?
Neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens of maak gebruik van het contactformulier.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

BTMpartners BV
Korte Linschoten w.z. 20
3461 EB Linschoten
Kvk: 62775626
info@btmpartners.nl